קמפיינים חברתיים

00
ימים נותרו לקמפיין
00
שעות
00
דקות

יעד גיוס ₪555

גויסו עד כה ₪555
100%
00
ימים נותרו לקמפיין
00
שעות
00
דקות

יעד גיוס ₪555

גויסו עד כה ₪555
100%
00
ימים נותרו לקמפיין
00
שעות
00
דקות

יעד גיוס ₪555

גויסו עד כה ₪680
100%
00
ימים נותרו לקמפיין
00
שעות
00
דקות

יעד גיוס ₪555

גויסו עד כה ₪555
100%
00
ימים נותרו לקמפיין
00
שעות
00
דקות

יעד גיוס ₪600

גויסו עד כה ₪600
100%
00
ימים נותרו לקמפיין
00
שעות
00
דקות

יעד גיוס ₪555

גויסו עד כה ₪600
100%
00
ימים נותרו לקמפיין
00
שעות
00
דקות

יעד גיוס ₪600

גויסו עד כה ₪600
100%
00
ימים נותרו לקמפיין
00
שעות
00
דקות

יעד גיוס ₪555

גויסו עד כה ₪555
100%
00
ימים נותרו לקמפיין
00
שעות
00
דקות

יעד גיוס ₪555

גויסו עד כה ₪550
100%
00
ימים נותרו לקמפיין
00
שעות
00
דקות

יעד גיוס ₪555

גויסו עד כה ₪588
100%
00
ימים נותרו לקמפיין
00
שעות
00
דקות

יעד גיוס ₪555

גויסו עד כה ₪555
100%
00
ימים נותרו לקמפיין
00
שעות
00
דקות

יעד גיוס ₪1000

גויסו עד כה ₪1000
100%