קמפיינים חברתיים

00
ימים נותרו לקמפיין
00
שעות
00
דקות

יעד גיוס ₪30000

גויסו עד כה ₪43510
100%
00
ימים נותרו לקמפיין
00
שעות
00
דקות

יעד גיוס ₪1975

גויסו עד כה ₪1975
100%
00
ימים נותרו לקמפיין
00
שעות
00
דקות

יעד גיוס ₪2109

גויסו עד כה ₪870
42%
00
ימים נותרו לקמפיין
00
שעות
00
דקות

יעד גיוס ₪2000

גויסו עד כה ₪2000
100%
00
ימים נותרו לקמפיין
00
שעות
00
דקות

יעד גיוס ₪2500

גויסו עד כה ₪2495
100%
00
ימים נותרו לקמפיין
00
שעות
00
דקות

יעד גיוס ₪5000

גויסו עד כה ₪2966
60%
00
ימים נותרו לקמפיין
00
שעות
00
דקות

יעד גיוס ₪2000

גויסו עד כה ₪2000
100%
00
ימים נותרו לקמפיין
00
שעות
00
דקות

יעד גיוס ₪5000

גויסו עד כה ₪5055
100%
00
ימים נותרו לקמפיין
00
שעות
00
דקות

יעד גיוס ₪2500

גויסו עד כה ₪2500
100%
00
ימים נותרו לקמפיין
00
שעות
00
דקות

יעד גיוס ₪3000

גויסו עד כה ₪4230
100%
00
ימים נותרו לקמפיין
00
שעות
00
דקות

יעד גיוס ₪2000

גויסו עד כה ₪2000
100%
00
ימים נותרו לקמפיין
00
שעות
00
דקות

יעד גיוס ₪3000

גויסו עד כה ₪3400
100%