קמפיינים חברתיים

00
ימים נותרו לקמפיין
00
שעות
00
דקות

יעד גיוס ₪30000

גויסו עד כה ₪25800
86%
00
ימים נותרו לקמפיין
00
שעות
00
דקות

יעד גיוס ₪2109

גויסו עד כה ₪670
32%
00
ימים נותרו לקמפיין
00
שעות
00
דקות

יעד גיוס ₪2000

גויסו עד כה ₪2000
100%
00
ימים נותרו לקמפיין
00
שעות
00
דקות

יעד גיוס ₪2500

גויסו עד כה ₪640
26%
00
ימים נותרו לקמפיין
00
שעות
00
דקות

יעד גיוס ₪5000

גויסו עד כה ₪2566
52%
00
ימים נותרו לקמפיין
00
שעות
00
דקות

יעד גיוס ₪2000

גויסו עד כה ₪2682
100%
00
ימים נותרו לקמפיין
00
שעות
00
דקות

יעד גיוס ₪2000

גויסו עד כה ₪2000
100%
00
ימים נותרו לקמפיין
00
שעות
00
דקות

יעד גיוס ₪5000

גויסו עד כה ₪5055
100%
00
ימים נותרו לקמפיין
00
שעות
00
דקות

יעד גיוס ₪2500

גויסו עד כה ₪2500
100%
00
ימים נותרו לקמפיין
00
שעות
00
דקות

יעד גיוס ₪3000

גויסו עד כה ₪4230
100%
00
ימים נותרו לקמפיין
00
שעות
00
דקות

יעד גיוס ₪2000

גויסו עד כה ₪1100
55%
00
ימים נותרו לקמפיין
00
שעות
00
דקות

יעד גיוס ₪3000

גויסו עד כה ₪3000
100%