קמפיינים חברתיים

00
ימים נותרו לקמפיין
00
שעות
00
דקות

יעד גיוס ₪5000

גויסו עד כה ₪5055
100%
00
ימים נותרו לקמפיין
00
שעות
00
דקות

יעד גיוס ₪2500

גויסו עד כה ₪1980
80%
00
ימים נותרו לקמפיין
00
שעות
00
דקות

יעד גיוס ₪3000

גויסו עד כה ₪4230
100%
00
ימים נותרו לקמפיין
00
שעות
00
דקות

יעד גיוס ₪2000

גויסו עד כה ₪500
25%
00
ימים נותרו לקמפיין
00
שעות
00
דקות

יעד גיוס ₪3000

גויסו עד כה ₪3000
100%