כללי:

 1. אתר המכירות של עמותת צעדים קטנים, הינו אתר אלקטרוני למכירת מוצרים לגיוס כספים עבור העמותה. הרכישה באתר מותנית בקריאת התקנון והסכמה לכל פרטיו.
 2. המכירה נעשית הן באמצעות מכירה באתר והן במכירה טלפונית.
 3. האתר מנוהל ע"י צעדים קטנים, עמותה למען חולי ניוון שרירים דושן ובקר (ע"ר) שמספרה 580525376 להלן: "העמותה".
 4. השימוש באתר מיועד לבוגרים בני 18 ומעלה אשר ברשותם כרטיס אשראי בתוקף. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יצורף אישור האפוטרופוס בכתב.
 5. הגשת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית, נגד המוסר פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 6. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ כחוק ,התמורה תשולם בכרטיס אשראי, העברה בנקאית, אמצעי תשלום דיגיטליים בעת ביצוע ההזמנה.
 7. שימוש באתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה ע"י האתר, מהווה את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי תקנון האתר.

הגנת פרטיות:

 1. כל הזכויות באתר לרבות זכויות הקניין הינם רכושה הבלעדי של העמותה. מבלי לגרוע מן האמור, העמותה הינה הבעלים הבלעדי של מאגר הנתונים, התמונות ,התכנים, סודות המסחריים, עיצוב האתר, יישומים ו/או כל חומר ומידע אחר המופיע באתר.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, למסור לצד שלישי ו/או לעשות שימוש עסקי/מסחרי במידע או בחלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב .

הליך הרכישה:

 1. לרכישת מוצר באמצעות הטלפון, יש להתקשר למספר הטלפון 050-5535563 ולמסור את הפרטים הנדרשים: שם קונה, כתובת למשלוח, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר. נציג העמותה יאשר את הימצאותו של הפריט במלאי ואפשרות הלקוח להזמינו.
 2. לרכישת מוצר באמצעות האתר, יש לבחור את המוצר ולמלא פרטים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את מימוש ההזמנה.
 3. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר, יחשב לביצוע הזמנה ע"י הלקוח (להלן "הזמנה"). במקרה של תשלום בכרטיס אשראי, עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, הפעולה תאושר והמוצר ישלח. חיוב הלקוח עבור המוצר, יתבצע דרך כרטיס האשראי, לאחר ההזמנה.
 4. למען הסר ספק, משלוח הדואר האלקטרוני ללקוח אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את האתר. רק הרישום שנרשם במחשבי האתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 5. אישור סופי של ההזמנה ישלח רק לאחר השלמת התשלום ובדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברת האשראי, והכל בכפוף להמצאות המוצרים במלאי. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה ע"י חברת האשראי.
 6. במידה וההזמנה לא אושרה ע"י חברות האשראי או שהתשלום עבור ההזמנה טרם הועבר, יקבל הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת ההזמנה יידרש הלקוח ליצור קשר עם שרות הלקוחות של האתר לצורך הסדרת התשלום לצורך ביצוע ההזמנה. למען הסר ספק, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י הלקוח או אישור קבלת אמצעי תשלום אחר. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי או קבלת התשלום באמצעי אחר. לא פעל הלקוח להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה ו/או השלמת אמצעי תשלום אחר, יהיה האתר זכאי לבטל את ההזמנה.

אספקה:

 1. האתר יספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי ו/או אמצעי תשלום אחר כמפורט לעיל, לכתובת שהלקוח הקליד או מסר בעת ההזמנה, תוך המועד הקבוע בדף המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
 2. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאי האתר לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
 3. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.
 4. התקנון של הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההובלה יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את הלקוח.
 5. זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
 6. על הלקוח להודיע מידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר. במידה והלקוח לא יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר מעבר לתקופת האספקה, האתר יחזיר ללקוח את הכסף אותו שילם עבור אותו מוצר כפוף ובהתאם להתקשרות עם חברת המשלוחים ווידוא נכונות התלונה ברישומי האתר.
 7. בכל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף הביטול לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לכתובת מחסן העמותה, רח' טשרניחובסקי 24 כפר סבא, על חשבונו.
 8. ללקוח תהיה אפשרות לאיסוף עצמי של המוצר בתאום מראש ממשרדי העמותה, רח' טשרניחובסקי 24 בכפר סבא, ללא תשלום ובתיאום מראש.
 9. במשלוחים ליישובים שאינם ערים מרכזיות, ליישובים מעבר לקו הירוק וליישובי עוטף עזה, ייתכן שתחול תוספת משלוח וכן עיכוב של 4 ימי עסקים, בהתאם למדיניות חברת המשלוחים. בכל מקרה ובמידה של שינוי יעודכן המזמין.

סודיות המידע:

 1. האתר לא יעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.
 2. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. אך בקיום מקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

ביטול ההזמנה:

 1. לקוח רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").
 2. ביטול ההזמנה יעשה מיום עשיית ההזמנה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר.
 3. ביטול הזמנה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני לאתר.
 4. בביטול הזמנה לפי הכללים לעיל, לא יחויב הלקוח אלא בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם.
 5. ביטול ההזמנה ע"י הלקוח כפוף לכך שהלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.
 6. בכל מקרה של החזרה, החלפה ו/או ביטול, דמי המשלוח לא יוחזרו.
 7. האתר רשאי לבטל הזמנה כולה או חלקה:
 • אם נפלה בהצעה טעות סופר כלשהי.
 • במידה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונה ו/או צד ג' כלשהו.
 • כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה.
 • ביטול המכירה יימסר לקונה בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה.
 • במידה והתגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר. במידה ויחליט המזמין לבטל את ההזמנה כרטיסו לא יחויב והזמנתו תימחק.

תנאים נוספים:

 1. טעות סופר בתיאור המוצר לא תחייב את האתר. תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
 2. האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז האתר שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
 3. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בכפר סבא בלבד.

פרטי החברה ודרכי התקשרות:

 כתובת רשמית של העמותה: רח' טשרניחובסקי 24 כפר סבא.

פרטי קשר של מנהלת האתר:  טלפון נייד 050-5535563  מייל info@littlesteps.org.il.

ט.ל.ח