קמפיינים חברתיים

 • ₪2600 גויס עד כה
  יעד גיוס ₪2375
 
ימים נותרו לקמפיין
שעות
דקות
 • ₪1500 גויס עד כה
  יעד גיוס ₪1500
 
ימים נותרו לקמפיין
שעות
דקות
 • ₪1605 גויס עד כה
  יעד גיוס ₪1425
 
ימים נותרו לקמפיין
שעות
דקות
 • ₪1425 גויס עד כה
  יעד גיוס ₪1425
 
ימים נותרו לקמפיין
שעות
דקות
 • ₪780 גויס עד כה
  יעד גיוס ₪13000
 
ימים נותרו לקמפיין
שעות
דקות
 • ₪4070 גויס עד כה
  יעד גיוס ₪4000
 
ימים נותרו לקמפיין
שעות
דקות
 • ₪1250 גויס עד כה
  יעד גיוס ₪1900
 
ימים נותרו לקמפיין
שעות
דקות
 • ₪0 גויס עד כה
  יעד גיוס ₪2000
 
ימים נותרו לקמפיין
שעות
דקות